Οδοντογενείς – Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις

Φλεγμονές και λοιμώξεις στην περιοχή του στόματος και των γνάθων συμβαίνουν συχνά εξαιτίας τερηδονισμού δοντιών ή τραυματισμων της στοματικής κοιλότητας. Είναι γνωστό ότι οι φλεγμονές αυτές δημιουργούν πόνο, δυσμορφία και κακουχία αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουν μία ιδιαίτερη σοβαρότητα αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα καθώς μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς με την έννοια να αποφράξουν την αεροφόρο οδό.

Η άμεση φροντίδα και ο έγκαιρος έλεγχος μιας λοίμωξης που προέρχεται κατά κανόνα από δόντια είναι απολύτως αναγκαία.

Η θεραπεία των φλεγμονών αυτών περιλαμβάνει:

  • την αφαίρεση ή θεραπεία του υπαίτιου δοντιού,
  • την παροχέτευση της φλεγμονής,
  • τη χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών ανάλογα την περίπτωση,
  • την στενή ιατρική παρακολούθησή του.

Η άμεση προσφυγή στο γναθοχειρουργό θα εξασφαλίσει τη σωστή διαγνωστική προσπέλαση, την χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής και ενδεχομένως την αναγκαία επέμβαση παροχέτευσης και εξαγωγής του ή των υπεύθυνων για τη λοίμωξη δοντιών υπό τοπική αναισθησία και σε σοβαρότερες περιπτώσεις με γενική αναισθησία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω παρουσίαση με τίτλο: Οδοντογενείς λοιμώξεις